Cəbrayıl Əhmədov
Bakı milyonçusu, Tacir, "Azərxalça" İstehsalat Birliyinin yaradıcısı

Mükafatlar

1. "SSRİ Dövlət mükafatı lauriatı"
2. "İ.V.Stalin" ordeni
3. "Qırmızı əmək bayrağı" ordeni 
4. Müxtəlif orden və medallar

Sayt Cəbrayıl Əhmədovun nəticəsi Elçin Səfərli tərəfindən yaradılmışdır